ข้อบัญญัติงบประมาณ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
29 ก.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
27 ก.ย. 2562
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
27 ก.ย. 2562
4 เทศบัญญัติ ประจำปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
11 ม.ค. 2559
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
17 ต.ค. 2557
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
13 พ.ย. 2556
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
602
10 เม.ย. 2556
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
714
20 ก.ย. 2554
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
12 พ.ย. 2553
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
18 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2