ข้อบัญญัติงบประมาณ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 ก.ย. 2562
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ก.ย. 2562
3 เทศบัญญัติ ประจำปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
11 ม.ค. 2559
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
17 ต.ค. 2557
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 พ.ย. 2556
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 เม.ย. 2556
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
20 ก.ย. 2554
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
12 พ.ย. 2553
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 พ.ค. 2553
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปผีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
03 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2