ข้อบัญญัติงบประมาณ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ต.ค. 2564
2 เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
635
29 ก.ย. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
659
27 ก.ย. 2562
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
27 ก.ย. 2562
6 เทศบัญญัติ ประจำปี2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
706
11 ม.ค. 2559
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
806
17 ต.ค. 2557
8 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
738
13 พ.ย. 2556
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
10 เม.ย. 2556
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
836
20 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2