มาตรฐานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
10 ธ.ค. 2563
2 รายงานแบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
644
27 มิ.ย. 2562
3 ข้อมูลการติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลนาเหรง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :