การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 มิ.ย. 2562
2 คู่มือมาตนฐานการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 มิ.ย. 2562
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 มิ.ย. 2562
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 มิ.ย. 2562
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 มิ.ย. 2562
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 มิ.ย. 2562
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 มิ.ย. 2562
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 มิ.ย. 2562
9 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :