การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ก.ค. 2563
2 สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 มิ.ย. 2563
3 มาตรฐานประจําตําแหน่ง1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 พ.ค. 2563
4 มาตรฐานประจําตําแหน่ง2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ค. 2563
5 มาตรฐานประจําตําแหน่ง2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 พ.ค. 2563
6 มาตรฐานประจําตําแหน่ง2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 พ.ค. 2563
7 มาตรฐานประจําตําแหน่ง2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 พ.ค. 2563
8 มาตรฐานประจําตําแหน่ง2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 พ.ค. 2563
9 มาตรฐานประจําตําแหน่ง4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 พ.ค. 2563
10 มาตรฐานประจําตําแหน่ง4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5