การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 เม.ย. 2564
2 คำสั่งเดินทางไปราชการ
40
11 มี.ค. 2564
3 คำสั่งโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ม.ค. 2564
4 รายงานผลอบรม นายณัฏฐิพัฒน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
18 ก.ย. 2563
5 คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ก.ค. 2563
6 สมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 มิ.ย. 2563
7 รายงานผลอบรม น.ส.เจนจิรา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 พ.ค. 2563
8 มาตรฐานประจําตําแหน่ง1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 พ.ค. 2563
9 มาตรฐานประจําตําแหน่ง2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 พ.ค. 2563
10 มาตรฐานประจําตําแหน่ง2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6