การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เอกสารประชาสัมพันธ์ การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 มี.ค. 2563
2 เอกสารประชาสัมพันธ์ วินัย พนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 มี.ค. 2563
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
67
21 มิ.ย. 2562
4 คู่มือมาตนฐานการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 มิ.ย. 2562
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 มิ.ย. 2562
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 มิ.ย. 2562
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 มิ.ย. 2562
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 มิ.ย. 2562
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 มิ.ย. 2562
10 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2