การบริหารและบริหารทรัพยากรบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 มิ.ย. 2562
2 คู่มือมาตนฐานการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 มิ.ย. 2562
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 มิ.ย. 2562
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 มิ.ย. 2562
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 มิ.ย. 2562
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 มิ.ย. 2562
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 มิ.ย. 2562
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 มิ.ย. 2562
9 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :