การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสรุปจำนวนการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส1) ดาวน์โหลดเอกสาร
473
02 ม.ค. 2563
2 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
517
27 มิ.ย. 2562
3 รายงานสรุปจำนวนการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
25 มิ.ย. 2562
4 รายงานสรุปจำนวนการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
472
02 เม.ย. 2562
5 แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
527
29 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1