การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 มิ.ย. 2562
2 รายงานสรุปจำนวนการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 มิ.ย. 2562
3 แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1