ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ก.ย. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ส.ค. 2563
3 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 ส.ค. 2563
4 จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (ประจำปีงบประมาณ 2560และ2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ส.ค. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 ก.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง รายชื่อครัวเรือนผู้มีสิทธฺิ์ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
23 ก.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง สรรหาและรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 ก.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 มิ.ย. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลาเหรง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
55
16 มิ.ย. 2563
10 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
174
10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28