ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 ก.ย. 2564
2 มาตรการประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ก.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
19 ก.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลือนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั่งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 มิ.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
12 พ.ค. 2564
6 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (นายกเทศมลตรีตำบลนาเหรง) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 มี.ค. 2564
7 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเหรง เขตที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
29 มี.ค. 2564
8 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเหรง เขตที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
29 มี.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
17 ก.พ. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
17 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34