ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาเหรง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาเหรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,334 ราย เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้รับผิดชอบ : งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 104 คน