ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 4)
  รายละเอียด : ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 4) รถเกลี่ยดิน (รถแทร็กเตอร์)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน