ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลนาเหรง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 159 คน