ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา-นายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง
  รายละเอียด : ประกาศ เทศบาลตำบลนาเหรง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปรีชา-นายเฟื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลนาเหรง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 231 คน