ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่วิจารณ์ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๗-๐๑ สายสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ ๖,๙ บ้านย่านยาว,บ้านยอดเหลือง ตำบลนาเหรง
  รายละเอียด : ประกาศเผยแพร่วิจารณ์ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๗-๐๑ สายสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ ๖,๙ บ้านย่านยาว,บ้านยอดเหลือง ตำบลนาเหรงณ ถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๒๗-๐๑ สายสามแยกเคียงศิริ-บ้านยอดเหลือง หมู่ที่ ๖,๙ บ้านย่านยาว,บ้านยอดเหลือง ตำบลนาเหรง จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๗๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสากิ่งเดี่ยวสูง ๙ เมตร จำนวน ๓๐ ต้น เทศบาลตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 724 คน